Prædiktive faktorer for positivt outcome

To studier har undersøgt hvorvidt der findes faktorer som kan forudsige om lænderygpatienter vil have gavn af manipulationsbehandling.​


- Flynn, Timothy PT, PhD et al: A Clinical Prediction Rule for Classifying Patients with Low Back Pain Who Demonstrate Short-Term Improvement With Spinal Manipulation. Spine. 27(24):2835-2843, December 15, 2002.

- John D. Childs, PhD, PT et al: A Clinical Prediction Rule To Identify Patients with Low Back Pain Most Likely To Benefit from Spinal Manipulation: A Validation Study. Annals of Internal Medicine, 21 december 2004, vol 141, 12, p. 920-28.

På fysio.dk kan du læse en gennemgang af studierne af Vibeke Pilmark og finde links til studierne samt en instruktionsvideo til klinikere

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com