​International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of Cervical Arterial D

​Alvorlige patologier som »Cervical Artery Dysfunction« (CAD – med vertebrobasilar insufficiens (VBI) eller påvirkning af a.carotis) eller øvre cervikal instabilitet, kan i tidlige faser manifestere sig ved symptomer, som kan indikere muskuloskeletal dysfunktion. Sandsynligheden for, at patienter opsøger fysioterapeuter for at afhjælpe sådanne symptomer er derfor til stede.​Derfor er det som praktiserende fysioterapeut vigtigt at være opmærksom på, at der er en reel risiko for at patienter har en »ikke-identificeret« alvorlig patlogi. Ligeledes er det nødvendigt, at have kompetencer til at screene og undersøge patienter, hvor det er nødvendigt at afkræfte hypoteser om alvorlig patologi.

Læs mere i fagbladdet MF-2013-1 (pdf)

Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com