​International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of Cervical Arterial D

​Alvorlige patologier som »Cervical Artery Dysfunction« (CAD – med vertebrobasilar insufficiens (VBI) eller påvirkning af a.carotis) eller øvre cervikal instabilitet, kan i tidlige faser manifestere sig ved symptomer, som kan indikere muskuloskeletal dysfunktion. Sandsynligheden for, at patienter opsøger fysioterapeuter for at afhjælpe sådanne symptomer er derfor til stede.​Derfor er det som praktiserende fysioterapeut vigtigt at være opmærksom på, at der er en reel risiko for at patienter har en »ikke-identificeret« alvorlig patlogi. Ligeledes er det nødvendigt, at have kompetencer til at screene og undersøge patienter, hvor det er nødvendigt at afkræfte hypoteser om alvorlig patologi.

Læs mere i fagbladdet MF-2013-1 (pdf)

Quadriceps atrofi hos mennesker med pattellofemoral smerte
Quadriceps atrofi hos mennesker med pattellofemoral smerte
Læs hele nyheden
Er maksimal styrke træning er mere effektivt end "standart rehabilitering" til borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik?
Er maksimal styrke træning er mere effektivt end "standart rehabilitering" til borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik?
Læs hele nyheden
Taping til carpal tunnel syndrom
Taping til carpal tunnel syndrom
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com