​Generalforsamling 2013 & Informationsmøde om MF Uddannelsen - Vind et kursus

​Generalforsamling og Informationsmøde om uddannelsen i MF afholdes den 15. marts 2013 kl 13-15 på Professionshøjskolen Metropol, København.

Alle er velkomne og deltager i lodtrækning om et MF kursus.

Generalforsamlingen afholdes den 15. marts 2013 kl 13-15 på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N.

Informationsmøde om uddannelsen i MF: Kl 13-14

Her får studerende og uddannede fysioterapeuter mulighed for at få et indblik i uddannelsen i MF. Læse mere på www.muskuloskeletal.dk og det internationale forbunds hjemmeside www.ifompt.com for at få et indblik i dette specialeområde for fysioterapeuter.

​Vind et MF-kursus: Du kan blive den heldige vinder af et MF-kursus, hvis du deltager.

Generalforsamling: kl 14-15​


Dagsorden ifølge lovene

1. valg af dirigent

2. årsberetning

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer

7. valg af suppleanter

8. valg af revisorer

9. eventuelt

Indkomne forslag skal fremsendes til Martin Josefsen, e­mail: mbj@rygfys.dk senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com