​Generalforsamling 2013 & Informationsmøde om MF Uddannelsen - Vind et kursus

​Generalforsamling og Informationsmøde om uddannelsen i MF afholdes den 15. marts 2013 kl 13-15 på Professionshøjskolen Metropol, København.

Alle er velkomne og deltager i lodtrækning om et MF kursus.

Generalforsamlingen afholdes den 15. marts 2013 kl 13-15 på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N.

Informationsmøde om uddannelsen i MF: Kl 13-14

Her får studerende og uddannede fysioterapeuter mulighed for at få et indblik i uddannelsen i MF. Læse mere på www.muskuloskeletal.dk og det internationale forbunds hjemmeside www.ifompt.com for at få et indblik i dette specialeområde for fysioterapeuter.

​Vind et MF-kursus: Du kan blive den heldige vinder af et MF-kursus, hvis du deltager.

Generalforsamling: kl 14-15​


Dagsorden ifølge lovene

1. valg af dirigent

2. årsberetning

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer

7. valg af suppleanter

8. valg af revisorer

9. eventuelt

Indkomne forslag skal fremsendes til Martin Josefsen, e­mail: mbj@rygfys.dk senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com