Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær - Rapport i høringsversion

Rapporten beskriver fem forskellige systemer til klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær og redegør for den underliggende evidens. Systemerne er Quebec Task Force Smerteklassifikation, Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzie), strukturbaseret klassifikation (Tom Petersen), Neuromuskulær Kontrol (3 systemer) samt Behandlingsrettet Klassifikation (TBCS).

Den første version af rapporten er en høringsversion og kan kommenteres indtil 1. marts 2012.

Rapporten konkluderer, at der er umiddelbart ikke er klare fordele ved benytte det ene system frem for det andet. Den samlede værdi af at klassificere patienter efter de beskrevne systemer er fortsat udokumenteret. Det er stadig uvist om klassifikation øger kvaliteten i patienthåndteringen.

Derfor er det op til den enkelte behandler at træffe kliniske beslutninger om valg af klassifikationssystem og intervention på baggrund af en kombination af dokumenteret viden fra denne rapport, egen viden og erfaringer, anamnestiske og kliniske fund ved undersøgelse af den enkelte patient samt patientens præferencer. Principper om klassifikation af personer med lænderygbesvær kan guide terapeuten til en systematisk vurdering af patienter og til at tage bevidste valg omkring behandling.​


Rapporten er udarbejdet af Per Kjær, Tom Petersen, Alice Kongsted, Kristian Larsen, Lene Skytte, Kasper Ussing og Flemming Enoch under ledelse af Per Kjær. Arbejdet er støttet økonomisk af DFFMF og Fysioterapipraksisfonden.

Temadag er afholdt på Syddansk Universitet den 9. januar 2012.

Denne version er en høringsudgave, som du har mulighed for at sende dine kommentarer til indtil 1 marts 2012. Kommentarer, som er velunderbyggede og med referencer, vil blive gennemgået af forfatterne og brugt til at forbedre rapporten inden den endeligt afsluttes i marts 2012.

Læs hele klassifikations-rapporten i høringsversion (pdf)​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com