​FoF - foskningsenheden ved Syddansk Universitet

FoF - Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved Syddansk Universitet er i dag permanent etableret. Navnet er nyt og blev omdannet fra det tidligere "Foskningsinitiativ for Fysioterapi". FoF er en selvstændig forskningsenhed ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Den nye permanente etablering af FoF udgør et væsentligt bidrag til den nødvendige forskning i fysioterapi og ikke mindst muskuloskeletale problemstillinger. 


DFFMF ser derfor med glæde frem til en større forankring af forskningsinitiativer og forskningsmuligheder til glæde for faget, fagpersoner og patienter.

Læs mere om FoF - Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi - ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet her:

www.sdu.dk/fof

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com