​FoF - foskningsenheden ved Syddansk Universitet

FoF - Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved Syddansk Universitet er i dag permanent etableret. Navnet er nyt og blev omdannet fra det tidligere "Foskningsinitiativ for Fysioterapi". FoF er en selvstændig forskningsenhed ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Den nye permanente etablering af FoF udgør et væsentligt bidrag til den nødvendige forskning i fysioterapi og ikke mindst muskuloskeletale problemstillinger. 


DFFMF ser derfor med glæde frem til en større forankring af forskningsinitiativer og forskningsmuligheder til glæde for faget, fagpersoner og patienter.

Læs mere om FoF - Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi - ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet her:

www.sdu.dk/fof

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com