​Ny medredaktør på www.muskuloskeletal.dk

Det primære mål med arbejdsdelingen er at sikre opretholdelsen af hjemmesidens høje standard. Derfor er den nødvendige oprydning efter overflytningen til den nye hjemmeside allerede påbegyndt - eksempelvis er vi i gang med at justere opsætningen af ”behandler listerne” som har været lidt ”rodet”. Nogle steder tyder det på, at oplysninger mangler efter overflytningen, eller at nogle data kræver opdatering. Det vil derfor være hjælpsomt, hvis I kan tjekke jeres data, efterhånden som vi får rettet listerne igennem - og melde tilbage hvis der er behov for rettelser.

​Web-samarbejdet har også andre perspektiver - fx kan vi være fælles om at generere ideer til hjemmesiden.  


Personligt mener jeg at hjemmesiden kan udnyttes i højere grad end i dag, fx til at facilitere netværksdannelse eller formidle ny viden og relevant fagligt stof. Med den eksplosivt voksende mængde af publicerede tekster, kan det i en travl hverdag være vanskeligt at overskue at holde sig opdateret eller måske blot at selektere i udvalget af litteratur. Små præsentationer/referater af relevante tekster og læseanbefalinger fra kollegaer med interesse for det muskloskeletale felt kan måske lette vejen gennem ”litteratur-junglen” ? En anden tanke kan være at udvide hjemmesidens funktion, og lade den fungere som platform for redskaber til brug i daglig klinisk praksis; fx i form af relevante patient info-tekster, regions-/diagnosespecifikke undersøgelsesskemaer, spørgeskemaer osv…

I arbejdet med udviklingen af hjemmesiden vil vi gerne i dialog med de daglige brugere, så derfor er I mere end velkomne til at kontakte os med ideer og konstruktiv kritik så vi sammen kan skabe en platform, der kan gøre vidensudveksling og information nemt tilgængelig for alle.​​​

Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com