​Manuel Terapi reducerer sygefravær

​I et RCT foretaget på Gotland i Sverige blev effekten af ”stay active” terapi (standardbehandling med aktiverende strategier) sammenlignet med manuel terapi med eller uden steroidinjektioner.

160 arbejdsaktive personer deltog i en 10-ugers interventionsperiode med follow-up efter 2 år. Alle havde akutte eller subakutte lænderygsmerter med eller uden udstråling til benene. Effektmål var antal sygemeldingsdage og retur til arbejde.

Patienterne blev opdelt i to hovedgrupper til henholdsvis ”Stay active” terapi referencegruppe og Manuel Terapi gruppe. Disse to grupper deltes endvidere op i to, så der var i alt 4 behandlingsgrupper.

1) Referencegruppe 1: Stay Active terapi

​2) Referencegruppe 2: Stay Active terapi og stretching

​3) Manuel Terapi gruppe 1: Stay Active terapi, stretching og manuel terapi

​4) Manuel Terapi gruppe 2: Stay Active terapi, stretching, manuel terapi og injektioner


Lægerne der indgik i studiet var instrueret i at give så kort sygemeldingsperiode som muligt. Den manuelle terapi blev givet af manuelle terapeuter med ”moderat erfaring”. Interventionen manuel terapi blev tilgået pragmatisk og kunne indeholde specifik spinal mobilisering, manipulation eller autotraktion hvis det var indikeret.

Resultaterne viste at signifikant flere i manuel terapi gruppen var tilbage i arbejde efter 10 uger sammenlignet med referencegruppen. Blandt de som var sygemeldt ved baseline var signifikant færre sygemeldt i manuel terapi gruppen efter 10 uger. Forskelle mellem grupperne kunne allerede observeres 10 dage efter behandlingsstart.

Forfatterne konkluderer at den manuelle terapi intervention som blev givet i dette studie reducerede sygefraværet og øgede ”return-to-work” mere end et standard stay-active terapiprogram. Forskellen var signifikant efter 10 uger men ikke efter 2 år.

Artikel

Bogefeldt J et al.: Sick leave reductions from a comprehensive manual therapy programme for low back pain: the Gotland Low Back Pain Study. Clinical Rehabilitation 2008: 22: 529-541​​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com