​Fælles Pris DFFMF og IMDT

Fælles pris - DFFMF og IMDT

​Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi og Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie Institut Danmark er gået sammen om en fælles pris til uddeling efter nedenstående kriterier.

Prisen uddeles til en fysioterapeut, som

- har skabt nytænkning i den daglige praksis,

​- med tiltag har gjort en stor forskel for mange fysioterapeuter,

​- har medvirket til at højne mange fysioterapeuters niveau og viden indenfor det muskuloskeletale felt.​​


Prisen er ikke en særskilt forskningspris, og der lægges ved udvælgelsen vægt på at pågældende ikke nødvendigvis er forsker (PhD).

Prisen på kr. 30.000,- uddeles hvert 3. år på fælles årsmøde / Danske Fysioterapeuters Fagfestival.

Vi vil gerne modtage forslag til navn på prisen ligesom vores medlemmer skal have mulighed for at indstille kolleger til prisen. Skriv en kort begrundelse for din indstilling samt navn og adresse på den kollega, du indstiller.

Forslag til navn for prisen samt indstilling til prismodtager sendes til Charlotte Krog på ck@mckenzie.dk - Ny frist 1. marts 2009.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com