​Fælles Pris DFFMF og IMDT

Fælles pris - DFFMF og IMDT

​Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi og Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, McKenzie Institut Danmark er gået sammen om en fælles pris til uddeling efter nedenstående kriterier.

Prisen uddeles til en fysioterapeut, som

- har skabt nytænkning i den daglige praksis,

​- med tiltag har gjort en stor forskel for mange fysioterapeuter,

​- har medvirket til at højne mange fysioterapeuters niveau og viden indenfor det muskuloskeletale felt.​​


Prisen er ikke en særskilt forskningspris, og der lægges ved udvælgelsen vægt på at pågældende ikke nødvendigvis er forsker (PhD).

Prisen på kr. 30.000,- uddeles hvert 3. år på fælles årsmøde / Danske Fysioterapeuters Fagfestival.

Vi vil gerne modtage forslag til navn på prisen ligesom vores medlemmer skal have mulighed for at indstille kolleger til prisen. Skriv en kort begrundelse for din indstilling samt navn og adresse på den kollega, du indstiller.

Forslag til navn for prisen samt indstilling til prismodtager sendes til Charlotte Krog på ck@mckenzie.dk - Ny frist 1. marts 2009.

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com