​Indkaldelse til Generalforsamling 2009 hos DSMF

​Generalforsamlingen afholdes lørdag 28. marts kl. 13.00 i forbindelse med fysio-fagfestival på Odense Congress Center.

​Indkaldelse til generalforsamling hos Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (DFFMF - IFOMT MO) 2009.

Tid: Lørdag 28. marts kl. 13.00 i forbindelse med fysio-fagfestival (26.-28. marts).

Sted: Odense Congress Center i lokale 26.​


Dagsorden ifølge lovene

​1. valg af dirigent

2. årsberetning

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer

7. valg af suppleanter

8. valg af revisorer

9. eventuelt

Indkomne forslag skal fremsendes til Martin B. Josefsen, Formand e-mail: mbj@rygfys.dk senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Der vil umiddelbart op til generalforsamlingen være mulighed for en bid mad.​

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com