​Årsmøde 2008: Lisa Roberts - Red Flags - Part 1

​Fredagens første internationale foredragsholder var Lisa Roberts, Senoir Lecturer i Fysioterapi Southamton. Hendes 2 overordnede budskaber var:

1) Du skal være i stand til at screene for røde flag i Danmark, fordi adgangen til praktiserende fysioterapeut er fri. Vores tidligere ”sorteringsmekanisme” – egen læge – er ikke længere obligatorisk, derfor kan vi oftere forvente at være første led i patientens udredningsproces.

2) Du skal i højere grad være kritisk overfor internationale guidelines. Gennem LR og kollegaers systematiske literaturgennemgang, er de kommet til den konklusion, ”there is a lot of rubbish out there” – der findes en masse skrammel derude. Du må ikke lade de internationale guidelines erstatte din sunde fornuft, baseret på viden, erfaring og instinkt.​


LR og kollegaer vurderede først 8 internationale guidelines, hvor der blot var 44 udsagn vedrørende røde flag. Ud af de 44 kunne man blot blive fuldstændig enig om 3, og overvejende enige om 5. Herefter gennemgik Lr og kollegaer 54 artikler, for at uddybe denne ringe overensstemmelse i litteraturen. I disse artikler fandt man 119 røde flag udsagn fra anamnesen og 44 fra den fysiske undersøgelse. Lige overraskende fandt man kun enighed om 10 røde flag fra anamnesen og 1 fra undersøgelsen. (for detaljer se dias-showet fra foredraget, som du kan downloade herpå siden).

Som afslutning bad LR os om at overveje om du i dag indsamler oplysninger om røde flag? Hvorvidt du spørger helt indtil dem? Hvordan du tolker dem? Og hvordan handler du på dem?

De er derude! Spørgsmålet er nu ikke om hvor mange du har misset, men i højere grad hvor mange du fra nu af opdager. God jagt!​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com