​Årsmøde 2008: Michael Adams - Disc Failure Part 1

Use it or lose it!

Referat af Dr. Michael Adams’ oplæg med titlen “Biological and mechanical causes of intervertebral disc failure” ved Årsmødet 2008.

Michael Adams foretager en opdeling i biologiske og mekaniske årsager til discus skader. Blandt de biologiske årsager taler han om indflydelse fra den genetiske arv, aldring i den ekstracellulære væske og metaboliske transportproblemer. Blandt de mekaniske årsager til discusskader nævner han traumer og belastning ved udtrætning samt at belastning i moderat grad synes at have en styrkende indvirkning på discus. I den sammenhæng brugte Michael Adams udtrykket: ”Use it or lose it”.

Budskabet er at discus skal bruges og at der sker en adaptiv remodullering i discus ved belastning i moderat grad, fordi cellerne tilpasser sig det mekaniske krav de udsættes for. Cellernes tilpasning sker dog meget langsomt, men der findes nogen evidens for at moderat belastning af discus øger indholdet af vand og proteoglykaner. Balancegangen mellem en gavnlig moderat belastning og en ødelæggende stor belastning blev illustreret ved en cyklus, hvor væske absorberes i discus og stivhed dermed reduceres ved lav belastning, og at væske presses ud og stivhed øges ved høj belastning af discus.


​Michael Adams fortalte, at der er påvirkning af discus hos flertallet af midaldrende personer. Han opdeler det i to skadesformer: Enten traumatisk som en enkeltstående udløsende situation eller efter gentagne belastninger som forårsager radiale fissurer i den postero-laterale annulus. Undervejs fulgte mange spændende illustrationer af disci fra kadaverforsøg efter ekstrem belastning som frembringer fissurer og prolapser.

De biologiske årsager til discusskader er fx aldersforandringerne i annulus’ kollagene fibre. Med alderen dannes crosslinks mellem sukkerstoffer og proteiner, hvilket gør vævet mere skrøbeligt og sårbart for skader. Discus ændres livet igennem fra en blød struktur ved børn under 2 år, hvorefter man allerede ser nedsat vaskularisering af corporas endeplader i 3-10 års alderen. Fra 11-20 år er der allerede revner i annulus og endeplader, som blot forværres i voksenalderen. Michael Adams konkluderer dog, at disse ændringer sker som tilpasninger til vægtbæring og vækst.

I sidste del af oplægget talte Michael Adams om discusdegeneration. Han definerer discusdegeneration som “et abnormt cellerespons på et fremadskridende strukturelt svigt”. Det strukturelle svigt skyldes stor belastning og/eller svækkede vævsstrukturer. Discus kan svækkes af aldersmæssige, genetiske, ernæringsmæssige samt belastningsmæssige forhold. Michael Adams bruger begrebet ”strukturelle svigt i discus” som samlet betegnelse for discus prolaps, protusion, afsmalning, fissurer samt skader på corporas endeplader.

De mekaniske og biologiske strukturelle svigt i discus er permanente samt progredierende og er tæt forbundet med smerte og dysfunktion. Forsøg på dyr bekræfter at strukturelle brud altid fører typiske degenerative forandringer med sig.

Engelske Michael Adams er biomekaniker og laboratorieforsker – ikke fysioterapeut - hvilket han heller ikke selv lægger skjul på. Mange kender Michael Adams som en af forfatterne bag “The Biomechanics of Back Pain”.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com