Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​Årsmøde 2008: Per Kjær - Modic Forandringer

​Per Kjær præsenterede på årsmødet emnet Modic Forandringer. Per Kjær beskrev forhold vedrørende evidens og diagnostik ligesom den kliniske håndtering blev diskuteret i plenum. Her kan du downloade præsentationen.

Per Kjær, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, DipMT, PhD

rygklinikken@perkjaer.com

Modic Forandringer i et klinisk perspektiv

Modic forandringer giver smerter, men er der noget at gøre ved det?

Siden Per Kjær i 2005 publicerede opsigtsvækkende resultater om en hidtil uset sammenhæng mellem rygsmerter og Modic forandringer har forskningen og erfaringsdannelsen taget fart (1). Som klinikere skal vi svare på patienters

spørgsmål om, hvorvidt de har Modic forandringer eller ej (2). Og hvis de har, hvad gør vi så?

På årsmødet gav Per Kjær en oversigt over den viden, vi har i dag, og den forskning, der er i gang (3,4). På en workshop diskuterede han og deltagerne den kliniske håndtering af personer med modic forandringer.


1. Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, Sorensen JS, Bendix

T. Magnetic resonance imaging and low back pain in

adults: a diagnostic imaging study of 40-year-old men

and women. Spine 2005 05/15/;30(10):1173-1180.

2. Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Sorensen JS, Leboeuf-

Yde C. Modic changes and their associations with clinical

findings. Eur.Spine J. 2006 09;15(9):1312-1319.

3. Albert HB, Kjaer P, Jensen TS , Sorensen JS, Bendix T,

Manniche C. Modic changes, possible causes and relation

to low back pain. Med.Hypotheses 2007 07/09.

4. Leboeuf-Yde C, Kjaer P, Bendix T, Manniche C. Hard physical work combined with heavy smoking or overweight

may result in so-called Modic changes. BMC Musculoskelet.

Disord. 2008 Jan 14;9(1):5.​​

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com