​Årsmøde 2008: Per Kjær - Modic Forandringer

​Per Kjær præsenterede på årsmødet emnet Modic Forandringer. Per Kjær beskrev forhold vedrørende evidens og diagnostik ligesom den kliniske håndtering blev diskuteret i plenum. Her kan du downloade præsentationen.

Per Kjær, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, DipMT, PhD

rygklinikken@perkjaer.com

Modic Forandringer i et klinisk perspektiv

Modic forandringer giver smerter, men er der noget at gøre ved det?

Siden Per Kjær i 2005 publicerede opsigtsvækkende resultater om en hidtil uset sammenhæng mellem rygsmerter og Modic forandringer har forskningen og erfaringsdannelsen taget fart (1). Som klinikere skal vi svare på patienters

spørgsmål om, hvorvidt de har Modic forandringer eller ej (2). Og hvis de har, hvad gør vi så?

På årsmødet gav Per Kjær en oversigt over den viden, vi har i dag, og den forskning, der er i gang (3,4). På en workshop diskuterede han og deltagerne den kliniske håndtering af personer med modic forandringer.


1. Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, Sorensen JS, Bendix

T. Magnetic resonance imaging and low back pain in

adults: a diagnostic imaging study of 40-year-old men

and women. Spine 2005 05/15/;30(10):1173-1180.

2. Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Sorensen JS, Leboeuf-

Yde C. Modic changes and their associations with clinical

findings. Eur.Spine J. 2006 09;15(9):1312-1319.

3. Albert HB, Kjaer P, Jensen TS , Sorensen JS, Bendix T,

Manniche C. Modic changes, possible causes and relation

to low back pain. Med.Hypotheses 2007 07/09.

4. Leboeuf-Yde C, Kjaer P, Bendix T, Manniche C. Hard physical work combined with heavy smoking or overweight

may result in so-called Modic changes. BMC Musculoskelet.

Disord. 2008 Jan 14;9(1):5.​​

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com