​MF - "Med Fingrene" eller videnskabeligt selskab?

​Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Et af forslagene til generalforsamlingen 4. april var en ændring fra ordet "Terapi" til "Fysioterapi". Det har længe været diskuteret i bestyrelsen, at flere og flere behandlergrupper (alternative m.m.) bruger ordet "Terapeut" i sammenhænge, der kan forvirre begreberne.

Desuden følges de internationale strømninger og IFOMT's anbefalinger mht. navnet for specialeområdet Muskuloskeletal Fysioterapi, hvilket også har været medvirkende til ønsket om det nye navn.

Fagforum for MF kan fremover ses forkortet som FMF / DFFMF.

Navnet skal tydeligt signalere specialeområdet

​For nogle år siden ændredes navnet fra Manuel Terapi til Muskuloskeletal Terapi. Dette var også et skridt på vejen til tydeligere at signalere, at der er tale om et specialiseret vidensfelt og ikke teknisk afgrænsede metoder.

​Med den seneste navneændring er håbet således, at der ikke længere er så stor signalforvirring - og at vi tydeliggør, at der er tale om det fysioterapeutiske specialefelt indenfor området (og ikke anden form for "terapi").


Uddannelsen er vores fagforums kerneydelse, og den lever op til de internationale krav, som er opstillet af IFOMT, der repræsenterer specialet Muskuloskeletal Fysioterapi under WCPT (verdensforbundet for fysioterapeuter).

Dannelse af videnskabeligt selskab?

​Tydelighed hænger også godt sammen med ambitionerne om fuldt at leve op til status som et videnskabeligt selskab. Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi besidder som et af de store fagfora allerede de ingredienser, som skaber fundamenterne for dette. Den store ændring for vores fagforum kan derfor måske primært komme til at ligge i en ny ændring af navnet til "Selskab for..." - der på traditionel sundhedsvidenskabelig vis signalerer at være i "det gode selskab". Det bliver spændende på denne baggrund at se, hvor tidligt en evt. ny navneændring bliver aktuel.

Vi dækker det muskuloskeletale videns- og kompetencefelt uden at begrænse os til enkeltmetoder /-koncepter, vi indsamler, implementerer, udvikler og formidler evidens, vi uddanner og vi kvalitetsudvikler. Udvalg er allerede etableret indenfor disse hovedemner i vores fagforum, og skridtet til at blive et formelt videnskabeligt selskab synes derfor ikke overvældende.

Bestyrelsen vil i den kommende tid følge mulighederne op i tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter.

Årsmødet 4.-5. april - præsentationer

​I nær fremtid vil indsendte præsentationer og referater fra årsmødet blive lagt ud på hjemmesiden. Følg med i nyhedsbrevet.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com