Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP

​Formålet med dette kvalitative studie var at undersøge barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP (cLBP) samt undersøge forventninger ift brugen af ny teknologi. Teknologi blev i artiklen defineret som: "New technologies based on virtual reality and/or information and

communication technologies offer exciting perspectives for enhancing adherence to home-based exercise programs".


29 patienter med cLBP blev udvalgt til interviews. Disse udførte alle hjemmebaseret øvelsesprogram instrueret af fysioterapeuter på hospital.


Interviews blev foretaget i patienternes hjem og efterfølgende analyseret. Materialet blev analyseret igennem en tematisk analyse.


Barrierer ift adherence var blandt andet:
Antallet af øvelser
Smerte under øvelser
Frygt for smerte under øvelser
kompleksiteten af øvelser
"The burden of exercising" (når øvelserne skulle repeteres og blev oplevet som kedelige)

Overgangen fra gruppebaserede øvelser på sygehus til at skulle varetage træningen alene derhjemme


Forfatterne konklusion var desuden at teknologi kunne være en hjælp til at imødegå nogle af disse barrierer.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27050664

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com