Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP

Formålet med dette kvalitative studie var at undersøge perspektiver på langtids-adherence (hos patienter med LBP) ift behandling hos fysioterapeut. Studiet var en udløber af et tidligere RCT-studie

44 patienterne med LBP blev spurgt om følgende:
Question 1: “Describe if and how the physiotherapy treatment helped you in the past year”
Question 2: “What did you learn in your physiotherapy treatment? Describe in your own words.”
Question 3: “Describe if and how you implemented your new knowledge in your daily life. Describe in your own words.”

Det kom der 4 temaer ud af:
Betydningen af viden om LBP hos patienterne
Fx: ”Så snart jeg mærker smerte ved jeg hvilke øvelser jeg skal lave for at få smerterne til at forsvinde”
Strategier til at øge adherence
Fx: ”Jeg er mere bevidst om min holdning nu og ved hvordan jeg korrigerer den”
Barrierer i forhold til adherence
Fx: ”tiden” eller ”jeg kan ikke huske øvelserne”
Den oplevede effekt af behandling
Fx: ”Efter øvelserne oplever jeg velvære i ryggen”

Læs flere citater fra patienterne i artiklen.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com