Fysioterapeutiske kognitiv-adfærds (CB) interventioner i forhold til patienter med LBP

Formålet med dette review var at undersøge om fysioterapeutiske kognitiv-adfærds (CB) interventioner er effektive i forhold til patienter med LBP samt at undersøge om disse interventioner er beskrevet så det er muligt at gentage dem.

Inklusionskriterier var RCT studier omhandlende CB interventioner. Outcome var funktionsevne, smerte og livskvalitet.

5 RCT studier blev inkluderet

Konklusionen var at CB interventioner havde en positiv effekt sammenlignet med uddannelse og/eller øvelses-interventioner. Der blev fundet ”high quality” evidens ift at CB har en større effekt med henblik på at øge funktionsevne og reducere smerter samt ”moderate quality” evidens ift til at CB har en lille effekt med henblik på at øge livskvalitet hos patienter med LBP. Information omkring dosis, kontekst og ”udbyder”, men for lidt information om procedure og indhold. Studierne rapporterede typen af den anvendte type CB (fx ”challenging unhelpful thougths”) men meget lidt omkring hvordan typen af CB blev ført ud i livet/anvendt i praksis

Resumé: Michael Smærup

Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com