Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Fysioterapeutiske kognitiv-adfærds (CB) interventioner i forhold til patienter med LBP

Formålet med dette review var at undersøge om fysioterapeutiske kognitiv-adfærds (CB) interventioner er effektive i forhold til patienter med LBP samt at undersøge om disse interventioner er beskrevet så det er muligt at gentage dem.

Inklusionskriterier var RCT studier omhandlende CB interventioner. Outcome var funktionsevne, smerte og livskvalitet.

5 RCT studier blev inkluderet

Konklusionen var at CB interventioner havde en positiv effekt sammenlignet med uddannelse og/eller øvelses-interventioner. Der blev fundet ”high quality” evidens ift at CB har en større effekt med henblik på at øge funktionsevne og reducere smerter samt ”moderate quality” evidens ift til at CB har en lille effekt med henblik på at øge livskvalitet hos patienter med LBP. Information omkring dosis, kontekst og ”udbyder”, men for lidt information om procedure og indhold. Studierne rapporterede typen af den anvendte type CB (fx ”challenging unhelpful thougths”) men meget lidt omkring hvordan typen af CB blev ført ud i livet/anvendt i praksis

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com