Behandling af whiplash

Majoriteten af patienter med whiplash-relaterede problemer har ikke neurologiske skader eller brud og bliver derfor behandlet med øvelser, patient uddannelse og adfærdsbaserede interventioner. Indtil nu anbefaler kliniske anbefalinger, systematiske review og RCT forsøg øvelser og patientuddannelse som den primære intervention hos patienter i både den akutte og kroniske fase. Der er dog relativ svag evidens og tale om små studier der ligger til grund for disse anbefalinger.

Denne "kliniske kommentar" har reviewet evidensen ift øvelser, patientuddannelse og adfærds-baserede interventioner i kliniske retningslinier fra USA, Holland, Australien og England samt forholdet til iøvrigt eksisterende litteratur.


Forfatterne konkluderer blandt andet at:


Uddannelse i at forblive aktiv og returnere til dagligdags aktiviteter er præsenteret i alle kliniske retningslinier ift akut whiplash.


Øvelser er anbefalet i de fleste klinske retningslinier - i bred forstand konkluderer evidensen at øvelser ift akut whiplash er mere effektivt end mere passive interventioner


Der er "nogen" evidens for effektionen af adfærdsmæssige interventioner ift kronisk whiplash; det skal dog nævnes at effekten er målt på "adfærdsmæssige" outcomes og ikke på smerte eller funktionsevne.


Resumé: Michael Smærup

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com