Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Behandling af whiplash

Majoriteten af patienter med whiplash-relaterede problemer har ikke neurologiske skader eller brud og bliver derfor behandlet med øvelser, patient uddannelse og adfærdsbaserede interventioner. Indtil nu anbefaler kliniske anbefalinger, systematiske review og RCT forsøg øvelser og patientuddannelse som den primære intervention hos patienter i både den akutte og kroniske fase. Der er dog relativ svag evidens og tale om små studier der ligger til grund for disse anbefalinger.

Denne "kliniske kommentar" har reviewet evidensen ift øvelser, patientuddannelse og adfærds-baserede interventioner i kliniske retningslinier fra USA, Holland, Australien og England samt forholdet til iøvrigt eksisterende litteratur.


Forfatterne konkluderer blandt andet at:


Uddannelse i at forblive aktiv og returnere til dagligdags aktiviteter er præsenteret i alle kliniske retningslinier ift akut whiplash.


Øvelser er anbefalet i de fleste klinske retningslinier - i bred forstand konkluderer evidensen at øvelser ift akut whiplash er mere effektivt end mere passive interventioner


Der er "nogen" evidens for effektionen af adfærdsmæssige interventioner ift kronisk whiplash; det skal dog nævnes at effekten er målt på "adfærdsmæssige" outcomes og ikke på smerte eller funktionsevne.


Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com