Risikofaktorer og behandling af ikke-specifik LBP

I dette studie analyserede forfatterne data fra kohortestudier ift risikofaktorer for ikke-specifik LBP. Et inkluderet review der undersøgte risikoen ved løft på job fandt at både vægt og antallet af løft forøgede risikoen for LBP. Derudover var der en række livsstilsfaktorer der også havde betydning nemlig rygning, fedme/overvægt og depression.


I artiklen bliver det også nævnt at øvelsesterapi alene eller øvelsesterapi i kombination med "ryguddannelse" er effektivt ift at forebygge LBP. Øvelser alene reducerede risikoen for LBP inden for et år med 35 %, og øvelsesterapi + uddannelse reducerede risikoen med 45 %. Derimod synes "ryguddannelse" alene, "back belts" og indlægssåler ikke at have effekt (det skal dog bemærkes at inkluderede studier er små og konklusionen omkring sidstnævnte skal tages med forbehold).


Andre spændende overskrifter i studiet er diagnostik, differential diagnoser, akut behandling og langtidsbehandling af ikke-specifik LBP.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745712Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com