Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Risikofaktorer og behandling af ikke-specifik LBP

I dette studie analyserede forfatterne data fra kohortestudier ift risikofaktorer for ikke-specifik LBP. Et inkluderet review der undersøgte risikoen ved løft på job fandt at både vægt og antallet af løft forøgede risikoen for LBP. Derudover var der en række livsstilsfaktorer der også havde betydning nemlig rygning, fedme/overvægt og depression.


I artiklen bliver det også nævnt at øvelsesterapi alene eller øvelsesterapi i kombination med "ryguddannelse" er effektivt ift at forebygge LBP. Øvelser alene reducerede risikoen for LBP inden for et år med 35 %, og øvelsesterapi + uddannelse reducerede risikoen med 45 %. Derimod synes "ryguddannelse" alene, "back belts" og indlægssåler ikke at have effekt (det skal dog bemærkes at inkluderede studier er små og konklusionen omkring sidstnævnte skal tages med forbehold).


Andre spændende overskrifter i studiet er diagnostik, differential diagnoser, akut behandling og langtidsbehandling af ikke-specifik LBP.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745712Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com