Fysioterapeuters håndtering af kognitive, psykologiske og sociale faktorer forhold til behandling af patienter med LBP

Hvad er fysioterapeuters opfattelse omkring at skulle identificere og håndtere kognitive, psykologiske og sociale faktorer som barrierer i forhold til behandling af patienter med LBP?

Studiet var et systematiske review af kvalitative studier hvor fysioterapeuter er blevet spurgt omkring netop ovenstående spørgsmål. CASP blev brugt til at vurdere den anvendte metode i studierne. 

12 kvalitative studier blev inkluderet og studierne blev syntetiseret og tematiseret.

Følgende resultater dukkede op i analysen:

Fysioterapeuterne imødegik kun delvist de kognitive, psykologiske og sociale faktorer omkring LBP, med mest fokus på patientens familie, arbejde og de forventninger fra patientens side som ikke kunne imødekommes af terapeuten. Nogle fysioterapeuter stigmatiserede LBP patienter som opmærksomhedskrævende og med manglende motivation. Terapeuterne stillede desuden spørgsmålstegn ved at skulle screene for kognitive, psykologiske og sociale faktorer da fysioterapeuterne ikke følte sig klædt på at skulle imødekomme de svar der kom ud af screeningen og den eventuelle behandling den måtte afføde.

Resumé: Michael Smærup

Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com