Fysioterapeuters håndtering af kognitive, psykologiske og sociale faktorer forhold til behandling af patienter med LBP

Hvad er fysioterapeuters opfattelse omkring at skulle identificere og håndtere kognitive, psykologiske og sociale faktorer som barrierer i forhold til behandling af patienter med LBP?

Studiet var et systematiske review af kvalitative studier hvor fysioterapeuter er blevet spurgt omkring netop ovenstående spørgsmål. CASP blev brugt til at vurdere den anvendte metode i studierne. 

12 kvalitative studier blev inkluderet og studierne blev syntetiseret og tematiseret.

Følgende resultater dukkede op i analysen:

Fysioterapeuterne imødegik kun delvist de kognitive, psykologiske og sociale faktorer omkring LBP, med mest fokus på patientens familie, arbejde og de forventninger fra patientens side som ikke kunne imødekommes af terapeuten. Nogle fysioterapeuter stigmatiserede LBP patienter som opmærksomhedskrævende og med manglende motivation. Terapeuterne stillede desuden spørgsmålstegn ved at skulle screene for kognitive, psykologiske og sociale faktorer da fysioterapeuterne ikke følte sig klædt på at skulle imødekomme de svar der kom ud af screeningen og den eventuelle behandling den måtte afføde.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com