Muskel Energi Teknik til nakkepatienter

I dette case studie var inklusionskriterierne at patienterne skulle have cervicale smerter og nedsat bevægelighed i cervical columna. Der indgik 8 kvinder og 12 mænd i studiet og gennemsnitsalderen var 32 år.

Der blev udført Muskle Energi Teknik (MET) på patienterne med 5 repetitioner pr gang. Dette blev udført 3 gange pr uge i 6 uger. Strækket i MET'en blev holdt i 10 sekunder. Patienter var positioneret i siddende og liggende stilling.

 
Derudover indgik der også konventionel fysioterapi i behandlingen inkluderede
1) styrketræning for nakke - 3 sæt af 10 gentagelser 3 gange om ugen i op til 6 måneder
2) isometriske øvelser - 2 sæt af 10 gentagelser 3 gange om ugen i op til 6 måneder

Der blev målt på cervical ROM via inclinometer og goniometer. Smerte blev målt via VAS.

Resultatet var at patienterne behandlet med MET + konventionel fysioterapi viste klinisk forbedring i ROM og i forhold til smerte. Der var signifikante forskelle før og efter behandling for cervical flektion, ekstension, rotation og lateral fleksion. VAS smertescore viste også signifikant forbedring.

Resumé: Michael Smærup

Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com