"Consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter

Denne artikel omhandler et "consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter (PFPS) fra "the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat". Statementet var på baggrund af et review samt udtalelser fra en række eksperter på området.

Konklusionen var som følger:

Øvelsesterapi bør fortsat være en valgt intervention i forhold til PFPS hvor den stærkeste evidens går på at reducere smerter og forbedre funktionsevnen på kort og lang sigt. Øvelserne bør rettes mod mode og hofte og knæ i kombination

Kombinerede interventioner og fod ortoser anbefales i forhold til at reducere smerte "in short to medium terms" hos patienter med PFPS. Der er ikke målt på langtidseffekter, det vil sige over 12 måneder.

I forhold til PFPS anbefales ikke knæ og lumbal mobilisering og heller ikke elektroterapi.

Resumé: Michael Smærup

Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Læs hele nyheden
Lumbal traktion
Lumbal traktion
Læs hele nyheden
Effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff
Effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com