"Consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter

Denne artikel omhandler et "consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter (PFPS) fra "the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat". Statementet var på baggrund af et review samt udtalelser fra en række eksperter på området.

Konklusionen var som følger:

Øvelsesterapi bør fortsat være en valgt intervention i forhold til PFPS hvor den stærkeste evidens går på at reducere smerter og forbedre funktionsevnen på kort og lang sigt. Øvelserne bør rettes mod mode og hofte og knæ i kombination

Kombinerede interventioner og fod ortoser anbefales i forhold til at reducere smerte "in short to medium terms" hos patienter med PFPS. Der er ikke målt på langtidseffekter, det vil sige over 12 måneder.

I forhold til PFPS anbefales ikke knæ og lumbal mobilisering og heller ikke elektroterapi.

Resumé: Michael Smærup

Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com