"Consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter

Denne artikel omhandler et "consensus statement" i forhold til øvelsesterapi og fysioterapeutiske interventioner i behandlng af patellofemoral smerter (PFPS) fra "the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat". Statementet var på baggrund af et review samt udtalelser fra en række eksperter på området.

Konklusionen var som følger:

Øvelsesterapi bør fortsat være en valgt intervention i forhold til PFPS hvor den stærkeste evidens går på at reducere smerter og forbedre funktionsevnen på kort og lang sigt. Øvelserne bør rettes mod mode og hofte og knæ i kombination

Kombinerede interventioner og fod ortoser anbefales i forhold til at reducere smerte "in short to medium terms" hos patienter med PFPS. Der er ikke målt på langtidseffekter, det vil sige over 12 måneder.

I forhold til PFPS anbefales ikke knæ og lumbal mobilisering og heller ikke elektroterapi.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com