Det komplekse forhold mellem smerte, det psykosociale, fysisk funktion og øvelsesterapi hos patienter med osteoarthritis (OA) eller kroniske knæ/hofte smerter

​Formålet med dette Cochrane review var at øge kendskabet til den komplekse forhold mellem smerte, det psykosociale, fysisk funktion og øvelsesterapi hos patienter med osteoarthritis (OA) eller kroniske knæ/hofte smerter.


Forfatterne søgte i 23 forskellige databaser. Inklusionskriterier var at studierne skulle være RCT samt studier omhandlende land- eller vandbaserede øvelsesprogrammer hvor der blev sammenlignet med kontrolgrupper bestående af ikke-behandling eller ikke-øvelses interventioner (fx. medicin, patientuddannelse). Studierne skulle måle på enten smerte eller funktionsevne og indeholdende mindst et psykosocialt outcome (self-efficacy, depression). Deltagerne skulle være 45 år eller ældre med en klinisk diagnose på OA eller selvrapporteret kronisk hofte og/eller knæ smerter.


Konklusionen var at kroniske hofte og knæsmerter påvirker alle domæner af folks liv. Folks tanker om kroniske smerter former der attitude omkring det at skulle håndtere deres smerter. Folk er forvirrede omkring årsagen til deres smerter ikke mindst på grund af variationen i smerterne. Uden information fra en sundhedsprofessionel risikerer folk at ende i en tilstand af undgåelse af aktivitet. Deltagelse i et øvelsesprogram har muligvis en gavnlig effekt ift fysisk funktion, depression, smerte, self-efficacy og social funktion


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29664187


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com