Evidensen af eccentrisk træning i forhold til at forbedre fleksibiliteten i UE

I dette systematiske review forfatterne undersøge evidensen af eccentrisk træning i forhold til at forbedre fleksibiliteten i UE


Litteratur blev søgt i 6 databaser af to uafhængige forskere søgt efter RCT studier som sammenligner effekten af eccentrisk træning sammenlignet med enten en anden intervention eller ikke-intervention


Både studier som evaluerede fleksibilitet via ROM eller "muscle fascicle length (FL) blev inkluderet.


 

6 studier levede op til inklusionskravet og blev vurderet via PEDro.
I 5 af de 6 studier studier var gennemsnitsalderen mellem 16 og 28 år. I det sidste studie var mean age 71 år. ROM blev målt via geniometri og FL via ultralyd. Ingen af studierne inkluderede deltagere med tidligere skade i UE. Kun et af studierne inkluderede deltagere med muskle "tightness"

Resultatet var at der er stærk evidens for at eccentrisk træning kan forbedre UE fleksibilitet målt ved enten ROM eller FL.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+effects+of+eccentric+training+on+lower+limb+flexibility%3A+a+systematic+review
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com