Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Kronisk ankel instabilitet

I dette studie undersøgte forfatterne funktionelle tests (FPT) som burde være sensitive i forhold til kronisk ankel instabilitet (KAI).

24 individer med unilateral (KAI) (10 mænd, 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 20,7 år) og 24 matchede kontroller (10 mænd, 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 20,1 år) gennemførte 5 unilaterale FPT´s i tilfældig rækkefølge. Der var tale om: (A) side hop, (B) 6-meter crossover hop, (C) figure-of-eight hop, (D) triple crossover hop og (E) lateral hop.

Ikke gennemført test inkluderede at tabe balancen, komme til at røre gulvet med kontralaterale ben, ramme stregerne, eller ikke at lande på test-benet.

 
Der blev udført variansanalyse hvilket viste at der var ingen forskel i gennemsnitsscore mellem grupper for alle 5 FPTs. Deltagere med KAI havde dog større instabilitet når de lavede side hop, 6-meter crossover hop, lateral hop og figure of eight hop på den afficerede side

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com