Kronisk ankel instabilitet

I dette studie undersøgte forfatterne funktionelle tests (FPT) som burde være sensitive i forhold til kronisk ankel instabilitet (KAI).

24 individer med unilateral (KAI) (10 mænd, 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 20,7 år) og 24 matchede kontroller (10 mænd, 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 20,1 år) gennemførte 5 unilaterale FPT´s i tilfældig rækkefølge. Der var tale om: (A) side hop, (B) 6-meter crossover hop, (C) figure-of-eight hop, (D) triple crossover hop og (E) lateral hop.

Ikke gennemført test inkluderede at tabe balancen, komme til at røre gulvet med kontralaterale ben, ramme stregerne, eller ikke at lande på test-benet.

 
Der blev udført variansanalyse hvilket viste at der var ingen forskel i gennemsnitsscore mellem grupper for alle 5 FPTs. Deltagere med KAI havde dog større instabilitet når de lavede side hop, 6-meter crossover hop, lateral hop og figure of eight hop på den afficerede side

Resumé: Michael Smærup

muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com