Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?

Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær

-​Vil du opdateres?

SDU udbyder i samarbejde med DSMF to valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018

Tilmeldingsfrist 1. juli 2018

Mål

Målet med valgfagene er at den studerende udvikler kompetencer til at behandle mennesker med smerter og funktionsforstyrrelser i ryg/bækken og​nakke ved at give den studerende teoretisk og praktisk grundlag for klinisk arbejde i to valgfag om. Begge valgfag tager afsæt i en bio-psykosocial ramme med udgangspunkt i den aktuelle evidens.

Indhold

Kurset tager afsæt i aktuel viden indenfor relevante områder, der er væsentlige for at forstå ryg- og bækkenrelaterede lidelser fra patient- og terapeutperspektiv. Der arbejdes med såvel diagnostik, og klassificering, samt undersøgelsesmetoder. Endvidere vil udvalgte behandlingsmetoder fokuseres mod såvel den studerendes teoretiske og videnskabelige kompetencer og danne basis for praktiske kompetenceudvikling.

Kurset centreres omkring viden i relation biopsykosociale faktorer og omfatter en bred vifte af relevante faktorer fra avanceret biomekanik, motorisk kontrol, epidemiologi, patologi, billeddiagnostik og klassificering til fokus på kognitive og sociale faktorer. Der rettes generelt fokus mod undersøgelses- og behandlingsmetoder, som typisk indgår i muskuloskeletal fysioterapi.

Rammer

Kurset administreres af SDU og undervisningen foretages af undervisere fra SDU og DSMF og foregår som selvstudier, forelæsninger, gruppearbejde med teoretiske og praktiske øvelser.

Kurset foregår på SDU og er berammet til 5 ECTS (sv.t. minimum 137,5 studietimer) fordelt på 7 undervisningsdage samt efterfølgende eksamen.
Undervisningsdage:

-​Ryg: tirsdage fra 11. september 2018 og 10 uger frem

-​Nakke: onsdage fra 31. oktober 2018 og 10 uger frem

Kurserne er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) og kan indgå deres uddannelsesprogram, som er anerkendt af International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT).

Læs mere på SDU’s hjemmeside, hvor du kan hente fagbeskrivelser og tilmelde dig. Valgfagene udbydes på tompladsordning og koster 2800DKK.

https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/fysioterapi/undervisning_og_eksamen/2,-d-,+studieaar/valgfrie+moduler+-+interne

https://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse/generelle_informationer/tompladsordningen

Kursernes engelske titler

1.​Evidence-based examination and treatment of the Lower Back and Pelvis

2.​Evidence-based examination and treatment of the Neck

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com