Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effekten af manuel terapi i behandlingen af plantare hælsmerter.

Dette systematiske review ville undersøge effekten af manuel terapi i behandlingen af plantare hælsmerter.

Der blev søgt efter RCT studier i MEDLINE, EMBASE, Cochrane, CINAHL, og i Rehabilitation & Sports Medicine Source.

Efter identifikation af studier læste 3 uafhængige reviewers abstracts og udvalgte sidenhen de fuldtekst artikler som skulle danne grundlag for reviewet

Der blev udvalgt 8 artikler og disse blev vurderet via PEDro scale. Kun 2 studier scorede ≥7/10 på PEDro scale.

Nogle eksempler på hvordan studierne så ud:
To studier undersøgte effekten af manuel terapi sammenlignet med ultralyd, plantar intrinsic udspænding og styrke. Begge studier målte ved baseline og efter 10 dage på VAS og foot and function inde. Et 3. studie randomiserede 60 deltagere i to grupper bestående af 1) udspænding for plantar fascien, gastrocnemius og soleus og 2) de samme udspændingsøvelser kombineret med trigger punkts behandling + en neuromuskulær teknik rettet mod gastrocnemius. Et 4. studie målte på effekten af "counterstrain manuel terapi vs placebo. Halvdelen af de 20 deltagere modtog manuel terapi mens den anden halvdel modtog placebo pille.

Reviewet nåede frem til (baseret på et svagt grundlag grundet antallet af studier og studiernes metodiske kvalitet) at manuel terapi er effektiv i behandlingen af plantare hælsmerter. Mere forskning efterlyses således af forfatterne.

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com