Udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement

I denne editorial-artikel fokuseret på udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement (FAI) siden de ofte har hofte-relaterede smerter, fysisk begrænsning og nedsat livskvalitet på linie med mennesker med hofte osteoartritis.

 
Populationen med FAI syndrom er heterogen fra atleter til inaktive individer. Der er signifikante "knowledge gaps" i forhold til behandlingen af FAI syndrom. Der mangler Høj-kvalitets RCT studier målende på effekten af kirurgiske interventioner samt øvelses terapi.

Et nyligt RCT studie hvor hofte artroskopi blev sammenlignet med fysioterapi fandt ingen forskel mellem grupperne. Det skal dog siges at der var en del patienter fra terapi-gruppen som endte i kirurgigruppen hvilket naturligvis påvirkede studiets kvalitet.

Grundet ovenstående er det ifølge forfatterne vigtigt at sports, muskuskeletale og ortopædiske fysioterapeuter fokuserer på forståelse af tilstanden og muligheden for at udviklet måleredskaber samt udvikle effektive ikke-kirurgiske behandlingensmuligheder

Resumé: Michael Smærup

Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Læs hele nyheden
Lumbal traktion
Lumbal traktion
Læs hele nyheden
Effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff
Effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com