Udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement

I denne editorial-artikel fokuseret på udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement (FAI) siden de ofte har hofte-relaterede smerter, fysisk begrænsning og nedsat livskvalitet på linie med mennesker med hofte osteoartritis.

 
Populationen med FAI syndrom er heterogen fra atleter til inaktive individer. Der er signifikante "knowledge gaps" i forhold til behandlingen af FAI syndrom. Der mangler Høj-kvalitets RCT studier målende på effekten af kirurgiske interventioner samt øvelses terapi.

Et nyligt RCT studie hvor hofte artroskopi blev sammenlignet med fysioterapi fandt ingen forskel mellem grupperne. Det skal dog siges at der var en del patienter fra terapi-gruppen som endte i kirurgigruppen hvilket naturligvis påvirkede studiets kvalitet.

Grundet ovenstående er det ifølge forfatterne vigtigt at sports, muskuskeletale og ortopædiske fysioterapeuter fokuserer på forståelse af tilstanden og muligheden for at udviklet måleredskaber samt udvikle effektive ikke-kirurgiske behandlingensmuligheder

Resumé: Michael Smærup

Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com