Udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement

I denne editorial-artikel fokuseret på udfordringer med patienter med femoroacetabular impingement (FAI) siden de ofte har hofte-relaterede smerter, fysisk begrænsning og nedsat livskvalitet på linie med mennesker med hofte osteoartritis.

 
Populationen med FAI syndrom er heterogen fra atleter til inaktive individer. Der er signifikante "knowledge gaps" i forhold til behandlingen af FAI syndrom. Der mangler Høj-kvalitets RCT studier målende på effekten af kirurgiske interventioner samt øvelses terapi.

Et nyligt RCT studie hvor hofte artroskopi blev sammenlignet med fysioterapi fandt ingen forskel mellem grupperne. Det skal dog siges at der var en del patienter fra terapi-gruppen som endte i kirurgigruppen hvilket naturligvis påvirkede studiets kvalitet.

Grundet ovenstående er det ifølge forfatterne vigtigt at sports, muskuskeletale og ortopædiske fysioterapeuter fokuserer på forståelse af tilstanden og muligheden for at udviklet måleredskaber samt udvikle effektive ikke-kirurgiske behandlingensmuligheder

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com