​Fagbladets fremtid? Din mening!

Kære medlem,

Vi står på tærsklen til at overveje vores blads fremtid. Udgifterne til porto er eksploderet, og dermed bliver den samlede udgift og brug af dit medlemsbidrag større end vanligt. Vi opfordrer hermed alle til at give deres mening til kende om den fremtidige medieform.

Redaktionen har mange kreative tanker, men vi beder alligevel dig om at bidrage med din mening. Det er fortsat et vigtigt mål for både DFFMT og DSMM at bidrage med specialespecifik faglig samt praktisk information i en eller anden form for medie.

Vi spørger dig bl.a. om dette:​

  • Er fremtidens medie rent elektronisk og internetbaseret?
  • Kunne bladet erstattes af et elektronisk medie (inkorporeret på hjemmeside), evt. suppleret med et mindre nyhedsbrev. Nogle af de frigivne bladressourcer kunne evt. bruges på at udbygge de nuværende aktiviteter, fagligt indhold og nyheder samt udvide patientinformationen på hjemmesiden. (Derigennem på sigt også øgede muligheder for »hits« for brugere der søger efter information på området på nettet).
  • Ville du skifte Muskuloskeletalt Forum ud med et fagligt tungere internationalt tidsskrift (evt. elektronisk), som måske bliver en anelse dyrere for dit medlemskontingent, men meget billigere i forhold til selv at skulle abonnere på tidsskriftet? Vil sandsynligvis kræve alle medlemmers abonnement gennem selskabet/faggruppen for at opnå de økonomiske fordele.
  • Hvilke fordele er der i et fysisk medie som Muskuloskeletalt Forum for medlemmer, samarbejdspartnere, institutioner, biblioteker, rygcentre m.m.?

​DSMM og DSMF har et godt samarbejde omkring nærværende tidsskrift. Vi erkender fuldt, at fremtidens medie ikke nødvendigvis er en fælles platform. Samarbejdet vil uanset den kommende løsning dog fortsætte på vore mange fælles fronter.

Det ta'r kun 5 minutter...

... at udfylde spørgeformularen, som du finder via linket på denne side.

Sidste dato for deltagelse er den 14. marts.

Med venlig hilsen,

DSMM, DSMF, Redaktionen

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com