​Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet

I en artikel publiceret på ffy.dk gives en vejledning til vurdering af foreliggende forskning og evidens for behandling af bevægeapparatsbesvær - samt bud på mulige overvejelser relateret til implementering af nye behandlingsformer i praksis.

Hvornår skal fysioterapeuter inddrage nye og sparsomt dokumenterede behandlinger? Cand. scient. Robin Christensen og dr. scient. Else Marie Bartels giver i deres artikel "Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet" et overblik over de metoder, der kan anvendes for at vurdere ny forskning af behandlingsmetoder.​


Formålet med artiklen er blandt andet at give fysioterapeuter redskaber til at fortolke og præsentere argumenter for og imod nye behandlinger. Artiklen retter sig således både til fysioterapeuter, der forsker og fysioterapeuter, der i klinikken skal træffe valg omkring nye behandlingsformer.

Artiklen er publiceret på ffy.dk hvorfra den kan læses/downloades (pdf).

Læs "Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet" via denne side (ffy.dk)​

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com