​Cochrane review: Traktion til lænderygbesvær

Der er ikke nogen evidens for positiv effekt af traktion til lænderygbesvær.

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for forskellige traktionsmetoder til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Clarke et al, Traction for Low Back Pain with or without sciatica (Review), The Cochrane Library 2005, issue 4.

Til lænderygbesvær generelt har forfatterne ikke fundet nogen evidens for positiv effekt af forskellige traktionsmetoder. Dog ser der ud til at være tendens til positive effekter af bl.a. "autotraktion".


Spørgsmålet er fortsat, om der findes bestemte lidelser eller subgrupper af patienter, som i en eller anden grad kan have glæde af traktion. Den fremtidige forskning på området kunne tage udgangspunkt i interventionen til bestemte patologier, f.eks. stenose versus andre lidelser, og dermed bestemte subgrupper af lænderygpatienter.

Læs gennemgang af og kommentarer til Cochrane reviewet "Traction for low back pain with or without sciatica" (pdf)

Læs hele Cochrane reviewet "Traction for low back pain with or without sciatica" (fra The Cochrane Library)​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com