​Cochrane review: Traktion til lænderygbesvær

Der er ikke nogen evidens for positiv effekt af traktion til lænderygbesvær.

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for forskellige traktionsmetoder til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Clarke et al, Traction for Low Back Pain with or without sciatica (Review), The Cochrane Library 2005, issue 4.

Til lænderygbesvær generelt har forfatterne ikke fundet nogen evidens for positiv effekt af forskellige traktionsmetoder. Dog ser der ud til at være tendens til positive effekter af bl.a. "autotraktion".


Spørgsmålet er fortsat, om der findes bestemte lidelser eller subgrupper af patienter, som i en eller anden grad kan have glæde af traktion. Den fremtidige forskning på området kunne tage udgangspunkt i interventionen til bestemte patologier, f.eks. stenose versus andre lidelser, og dermed bestemte subgrupper af lænderygpatienter.

Læs gennemgang af og kommentarer til Cochrane reviewet "Traction for low back pain with or without sciatica" (pdf)

Læs hele Cochrane reviewet "Traction for low back pain with or without sciatica" (fra The Cochrane Library)​​

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com