​Kiropraktisk kvalitetssikringsrapport - lænderyg

Den kiropraktiske kvalitetssikringsrapport er udarbejdet på initiativ af DSKKB (Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik). Kiropraktorerne Gert Bronfort, Jens Jacobsen og Peter Kryger-Baggesen er i styregruppen.

Det er et omfattende værk, som belyser hvorledes evidens kan integreres i den kiropraktiske tilgang til muskuloskeletale lidelser. Flere emner på lænderygområdet er beskrevet - herunder bl.a. undersøgelse, diagnostik, diagnostisk klassifikation, behandlingsmodaliteter, effektparametre m.m.

Rapporten vil over de kommende år følges op af en implementerings- og evaluerings fase, som samlet set skal sikre et videnskabeligt og fagligt højt niveau i danske kiropraktorers håndtering af patienter med lænderygbesvær.​​Forskningen og evidensen der refereres til i rapporten stammer fra flere kilder og professioner. For (muskuloskeletale) fysioterapeuter er det nok interessant at se, hvordan fysioterapeutisk forskning flere steder indgår - bl.a. i kapitlet om diagnostisk klassifikation (herunder Mark Laslett, Tom Petersen m.fl.). Som læser får man måske også fornemmelsen af, at fagene fysioterapi og kiropraktik i nogen grad nærmer sig hinanden. Med den øgede fokus på evidensbaseret praksis, som her på lænderygområdet, er det nok ikke nogen overraskelse.

Gå til DSKKB's hjemmeside: www.dskkb.dk​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com