​Kiropraktisk kvalitetssikringsrapport - lænderyg

Den kiropraktiske kvalitetssikringsrapport er udarbejdet på initiativ af DSKKB (Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik). Kiropraktorerne Gert Bronfort, Jens Jacobsen og Peter Kryger-Baggesen er i styregruppen.

Det er et omfattende værk, som belyser hvorledes evidens kan integreres i den kiropraktiske tilgang til muskuloskeletale lidelser. Flere emner på lænderygområdet er beskrevet - herunder bl.a. undersøgelse, diagnostik, diagnostisk klassifikation, behandlingsmodaliteter, effektparametre m.m.

Rapporten vil over de kommende år følges op af en implementerings- og evaluerings fase, som samlet set skal sikre et videnskabeligt og fagligt højt niveau i danske kiropraktorers håndtering af patienter med lænderygbesvær.​​Forskningen og evidensen der refereres til i rapporten stammer fra flere kilder og professioner. For (muskuloskeletale) fysioterapeuter er det nok interessant at se, hvordan fysioterapeutisk forskning flere steder indgår - bl.a. i kapitlet om diagnostisk klassifikation (herunder Mark Laslett, Tom Petersen m.fl.). Som læser får man måske også fornemmelsen af, at fagene fysioterapi og kiropraktik i nogen grad nærmer sig hinanden. Med den øgede fokus på evidensbaseret praksis, som her på lænderygområdet, er det nok ikke nogen overraskelse.

Gå til DSKKB's hjemmeside: www.dskkb.dk​​

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com