​Kiropraktisk kvalitetssikringsrapport - lænderyg

Den kiropraktiske kvalitetssikringsrapport er udarbejdet på initiativ af DSKKB (Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik). Kiropraktorerne Gert Bronfort, Jens Jacobsen og Peter Kryger-Baggesen er i styregruppen.

Det er et omfattende værk, som belyser hvorledes evidens kan integreres i den kiropraktiske tilgang til muskuloskeletale lidelser. Flere emner på lænderygområdet er beskrevet - herunder bl.a. undersøgelse, diagnostik, diagnostisk klassifikation, behandlingsmodaliteter, effektparametre m.m.

Rapporten vil over de kommende år følges op af en implementerings- og evaluerings fase, som samlet set skal sikre et videnskabeligt og fagligt højt niveau i danske kiropraktorers håndtering af patienter med lænderygbesvær.​​Forskningen og evidensen der refereres til i rapporten stammer fra flere kilder og professioner. For (muskuloskeletale) fysioterapeuter er det nok interessant at se, hvordan fysioterapeutisk forskning flere steder indgår - bl.a. i kapitlet om diagnostisk klassifikation (herunder Mark Laslett, Tom Petersen m.fl.). Som læser får man måske også fornemmelsen af, at fagene fysioterapi og kiropraktik i nogen grad nærmer sig hinanden. Med den øgede fokus på evidensbaseret praksis, som her på lænderygområdet, er det nok ikke nogen overraskelse.

Gå til DSKKB's hjemmeside: www.dskkb.dk​​

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com