Funktionelle test i forhold til kronisk ankel stabilitet

I dette studie var formålet at identificere funktionelle tests "functional performance tests" der var sensitive i forhold til kronisk ankel stabilitet (CAI).


24 individer med unilateral CAI (mean alder 20,7 år) (10 mænd og 14 kvinder) og 24 raske matchede kontroller (mean alder 20,1 år) (10 mænd og 14 kvinder) gennemførte 5 unilaterale funktionelle tests i tilfældig rækkefølge. Der var tale om "side hop", "6-meter crossover hop", "figure-of-eight hop", "triple crossover hop" og "lateral hop". Gennemsnitsscorer blev sammenlignet via variansanalyse.


Der var ingen signifikant forskel på scoren mellem grupperne. Deltagerne med CAI viste dog større instabilitet når de brugte der "dårlige" ben under "side hop", "6 meter crossover hop", "lateral hop" og "figure-of-eight hop".


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.7514Smertebehandling kronisk LBP
Smertebehandling kronisk LBP
Læs hele nyheden
Kognitiv stimulations terapi
Kognitiv stimulations terapi
Læs hele nyheden
Muskel Energi Teknik til nakkepatienter
Muskel Energi Teknik til nakkepatienter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com