Manuel terapi til patienter med patellofemoral smerte

Formålet med dette review er at undersøge effekten af manuel terapi (MT), anvendt alene eller som en tillæg til behandling sammenlignet med standard behandling eller sham i forhold til reducere smerte og forbedre selvrapporteret funktionevne hos patienter med patellofemoral smerte (PFP).

Der blev søgt i PubMed, Ovid, Cochrane Central Register of Controlled Trials, og CINAHL efter studier

 
Reviewet inkluderede fuldtekst RCT artikler. Deltagerne i studierne skulle have "anterior knee pain" eller "PFP" og ikke andre knæ patologier. Studierne skulle desuden inkludere en form for MT intervention rettet mod det patellofemoral-leddet, bløddelsbehandling af "lower extremity" eller lumbal columna/bækken, brugt alene eller i sammenhæng med andre fysioterapeutiske interventioner. Outcome skulle fokusere på smerte og/eller selv-rapporteret funktionsevne. Studierne skulle desuden inkludere 10 eller flere deltagere og dropout raten skulle være mindre end 20 %.

9 studier blev inkluderet i reviewet hvor 5 blev rated til at have lav risiko for bias. Studier blev vurderet med Cochrane risk-of-bias tool.

Brugen af MT anvendt på "local knee structure" var forbundet med positive forandringer målt på selv-rapporteret funktionsevne og smerte hos patienter med PFP, når der blev sammenlignet med kontrol eller sham intervention. Forandringen var dog kun klinisk meningsfuld ift smerte (defineret som en 2 point forbedring på VAS eller numeric rating scale.

Fremtidige studier skal fokusere på optimale teknikker og dosis af MT, samt undersøge effekten på lang sigt

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com