Behandling af patienter med forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter

Formålet med dette review var at opdatere evidensen af forskellige former for manuel terapi og øvelser til patienter med forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter

Der blev søgt i MEDLINE, Cochrane-Register-of-Controlled-Trials, PEDro og EMBASE.

Inklusionskritier var: RCT inkluderende differentiering af forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter (akut - subakut eller kronisk) samt sub-klassifikation baseret på typen af manuel terapi intervention: MT1 (HVLA manipulation), MT2 (mobilisering og/eller bløddels-teknikker), MT3 (MT1 + MT2) og MT4 (mobilisering "with movement")

121 studier blev fundet for potentiel inklusion og 23 blev inkluderet i review.

Konklusion:
1) Ved at kombinere forskellige former for MT med øvelser er bedre end anvendelsen af 
    MT eller øvelser alene,
2) Mobilisering behøver ikke at blive udført eksakt på "symptomatic level" af cervical 
    columna for at opnå forbedringer hos patienter med ikke-specifikke nakkesmerter.

Resumé. Michael Smærup


Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com