Behandling af patienter med forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter

Formålet med dette review var at opdatere evidensen af forskellige former for manuel terapi og øvelser til patienter med forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter

Der blev søgt i MEDLINE, Cochrane-Register-of-Controlled-Trials, PEDro og EMBASE.

Inklusionskritier var: RCT inkluderende differentiering af forskellige stadier af ikke-specifikke nakkesmerter (akut - subakut eller kronisk) samt sub-klassifikation baseret på typen af manuel terapi intervention: MT1 (HVLA manipulation), MT2 (mobilisering og/eller bløddels-teknikker), MT3 (MT1 + MT2) og MT4 (mobilisering "with movement")

121 studier blev fundet for potentiel inklusion og 23 blev inkluderet i review.

Konklusion:
1) Ved at kombinere forskellige former for MT med øvelser er bedre end anvendelsen af 
    MT eller øvelser alene,
2) Mobilisering behøver ikke at blive udført eksakt på "symptomatic level" af cervical 
    columna for at opnå forbedringer hos patienter med ikke-specifikke nakkesmerter.

Resumé. Michael Smærup


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com