Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Behandling af patienter med plantare hælsmerter

​Formålet med dette review var at fastslå om manuel terapi bestående af dyb tværmassage, myofascial release eller ledmobilisering er effektivt i forhold til at behandle plantare hælsmerter.


Der blev søgt efter RCT i PubMed, PEDro og Google Scholar omhandlende "plantar heel pain", "joint", og "soft tissue mobilizations". PEDro score blev brugt til at vurdere kvaliteten af studierne.


Resultatet var 6 relevante RCT og kvaliteten var moderat til høj.
4 studier viste en positiv kortsigtet effekten efter manuel terapi bestående af soft tissue mobilisering med eller uden udspændingsøvelser for patienter med plantare hælsmerter sammenlignet med andre behandlinger.
Et studiet fandt ud af at tilføje ledmoblitering til behandling af plantare hælsmerter ikke var effektivt.


Konklusionen var at soft tissue mobilisering kan være en effektiv behandling i forhold til at behandle plantare hælsmerter. Datagrundlaget er dog sparsomt og flere studier efterlyses i forhold til at evaluere kort- og langtidseffekten af forskellige soft tissue mobiliseringsteknikker.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29175715Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com