Behandling af patienter med plantar fascilitis

I dette retrospektive observationelle studie blev fysioterapeuters anvendelse af manuel terapi og superviseret rehabilitering i behandlingen af patienter med plantar fascilitis (hælspore) undersøgt.

Der blev trukket data i den amerikanske "PearlDiver patient record database" mellem 2007 og 2011. PearlDiver er en online database indeholdende aggregerede data for "International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9) codes and Current Procedural Terminology (CPT) codes".

Der blev set på ialt 819.963 patienter med plantar fasciitis med ialt 5.739.737 "multispecialty patient care visits" fra 2007 to 2011. Kun 7.1 % af patienterne modtog en fysioterapeutisk undersøgelse.

Af de 57.800 patienter som blev evalueret af en fysioterapeut (59.8 % kvinder), modtog 50.382 manuel terapi . 89,5 % modtog desuden superviseret rehabilitering med efterfølgende evaluering af terapeuten.

På trods af at plantar fascilitis er en hyppigt opstået muskuloskeltal tilstand er det i USA kun en lille del af patienter med plantar fascilitis som bliver undersøgt af en fysioterapeut.

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com