Effekten af smerteuddannelse, specifikke øvelser og fysisk aktivitet til nakkepatienter

Formålet med dette studie var at undersøge effekten af kombinationen af smerteuddannelse, specifikke øvelser og fysisk aktivitet (øvelsesgruppen) sammenlignet med smerte uddannelse alene (kontrol)

200 nakkepatienter blev inkluderet. De skulle være mindst 18 år, haft nakkesmerter i minimum 6 mdr, og have reduceret nakke funktion (Neck Disability Index > 10).

Alle deltagere deltog i 4 sessioner (1½ time hver, en gang pr måned) i smerte håndtering.
Øvelsesgruppen modtog oveni "øvelser" og "fysisk træning".

"Øvelserne" var: Individuelt tilpasset med fokus på 1) nakke fleksorer og ekstensorer (mobilitet/muskelfunktion) 2) stående balance, oculomotor træning og neuromuskulær funktion af skulderkomplekset. Patienterne blev bedt om at udføre øvelser 2 x dagligt

"Fysisk træning" var: Selvvalgt fysisk aktivitetsprogram fx gang eller cykling og progredieret hver 2. uge. Den fysiske træning var 3 x ugenligt.

Outcome var Short Form 36, EuroQol-5D (livskvalitet) samt Beck Depression Inventory, Neck Disability Index, Pain Bothersomeness, Patient-Specific Functioning Scale, Tampa Scale of Kinesiophobia og Global Perceived Effect.

Derudover blev funktionsevne målt med Aastrand Physical Fitness, cervical Range of Motion, Pressure Pain Threshold på
infraspinatus, tibialis anterior og cervikal spine samt cranio-cervical flexion og extension.

Outcome blev målt ved baseline og efter 4 måneder

Resultatet var at øvelsesgruppen viste signifikant forbedringer på livskvalitet, depression, cervikal pressure pain threshold samt cervikal ekstension (mht mobilitet og muskelfunktion)

Resumé. Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com