En 21-årig mand med patellofemorale smerter

​Patellofemoral smerter (PFP) er et hyppigt problem hos unge mennesker og det er uklart hvad der er den optimale metode ift behandling.


I denne case rapport var patienten en 21-årig mand som havde haft PFP i 6 år.

Observationer viste normalt gangmønster, holdning og funktion af UE. Der var ikke hævelse eller knogledeformiteter. Patienten var endvidere i stand til fuldt ud flektere og ekstendere begge knæ.


Der var mild til moderat patella smerte mod "the end of physiological flexion". Palpation patella sene udløste ikke smerte


Med minimal smerte var patienten i stand til at udføre et "aktivt straight leg raise" på begge ben og single leg balance på begge ben. Squat til 90 grader resulterede i svag smerte og "sideway step down test" 5 gange resulterede i moderat smerte.


Patienten blev bedt om 2 x dagligt at udføre en øvelse som provokerede hans PFP som en del af et træningsprogram. Denne var en modifikation af "step down test" - En single leg squat øvelse på en forhøjning. Patienten blev bedt om at træne den til udtrætning under hensynstagen til smerten (through manageable pain/discomfort). Smerten måtte ikke efterfølgende være forværret. Patienten blev guided til gradvist at øge antal repetitioner over dage og uger.


Patienten oplevede efter 19 uger 80 % forbedring i symptomer og tilbagevenden til normal fysisk aktivitet (cykling/gang/boksning)


Forfatterne efterlyder ud fra case rapporten mere forskning i øvelses protokoller til patienter med PFP


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26394748Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com