Effekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte

​Formålet med dette studie var at fastslå effekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte


40 patienter med subacromial smerte blev randomiseret til enten:


Gruppe 1 hvor patienterne modtog "thoracic manipulative therapy" inkluderende 1 ikke-thrust mobilisering og 3 forskellige trust manipulationer direkte på columna thoracalis og øvelsesterapi inkluderende kulde/varme terapi, mobiliseringsøvelser samt styrkeøvelser.


Gruppe 2 hvor patienterne modtog øvelsesterapi inkluderende kulde/varme terapi, mobiliseringsøvelser samt styrkeøvelser


Alle patienter blev behandlet i 3 gange om ugen i to uger.


Outcome var "numeric pain rating scale" og "shoulder pain and disability index".


Konklusionen var at Maitland thoracic spinal manipulation med øvelsesterapi var mere effektivt end øvelsesterapi alene til patienter med subacromial smerte


Resume: Michael Smærup


http://jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=8600Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com