Effekten af akupressur i behandlingen af LBP.

Formålet med dette casestudie var at fastslå effekten af akupressur i behandlingen af LBP.
Patienten var en 54-årig mand med en 20-årig lang LBP sygdomshistorie. Patienten havde smerte i lumbal regionen strålende ud i højre hofte. Smerten forværredes når han sad og når han lavede foroverbøjninger fx. I forbindelse med løft. I liggende stilling blev smerterne reduceret.

Ved undersøgelse blev der observeret nedsat styrke i de lumbale ekstensorer og abdominal musklerne. Aktiv thorakal rotation mod venstre, lumbal flex, lumbal ekstension og lateral flex mod venstre var alle nedsatte. Patientens paraspinale muskler i højre side og periformis bilateralt var spændte under palpation. Patienten udtrykte desuden smerte med passiv strakt benløft og passiv udadrotation af højre hofte.

Patienten modtog to interventioner (A og B):

Under den første fase (A) modtog patienten "traditionel" fysioterapeutisk intervention. Denne bestod af udspænding, ultralyd, styrketræning og traktion. Under den anden fase modtog patienten akupressur i tillæg til den fysioterapeutiske intervention (B).
Der blev målt på VAS smerte skala, Patient Specific Functional Scale (PSFS) og Oswestry Disability Index (ODI).

Resultat:
VAS var 38.8 mm ved baseline og blev reduceret til 11.3 mm efter fase A og faldt til 2.5 mm efter fase B.
PSFS var 5/10 ved baseline, var den samme efter fase A og blev øget til 9/10 efter fase B.
ODI var moderate ved baseline (30 %), forbedret (14 %) efter fase A og var efter fase B optimal (0 %).

Konklusionen var (baseret på én case) at akupressur i kombination med fysioterapi kan reducere smerter samt øge funktionsevnen hos en LBP patient.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com