Effekten af ledmobilisering på patienter med patellofemorale smerter

​Formålet med dette review var at evaluere effekten af ledmobilisering på individer med patellofemorale smerter


Der blev søgt litteratur i CINAHL, the Cochrane Central Register of Controlled Trials, PubMed, Scopus, og SPORTDiscus.


Der blev inkluderet studier hvor interventionen var manuel terapi med eller uden co-interventioner for personer med patellofemorale smerter.


Kvaliteten af studier blev bedømt via PEDro rating scale.


Der blev identificeret 361 artikler og 12 RCT artikler med 499 deltagere blev udvalgt.


Konklusionen var at ledmobilisering ser ud til at være den mest effektive behandling ift reducering af smerte og forbedring af funktionsevne hos patienter med patellofemorale smerter, når der sammenlignes med andre interventioner. Forfatterne stiller dog spørgsmålstegn ved kvaliteten af de inkluderede studier


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29327606Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com