Prediktive målinger til "kroniske" LBP tilstande

Kronisk low back pain (LBP) er en almindelig og omkostningstung muskuloskeletal smertetilstand. Surveys har vist at livstids prevalensen af LBP er større end 80 % i den voksne befolkning. LBP vil forsvinde igen hos majoriteten af patienterne før det bliver stemplet som kronisk (smerter længere tid end 6 måneder).

Denne "viewpoint" artikel giver bud på prediktive modeller for kroniske" LBP tilstande.

De anbefalede test for low back pain "predictive batteries" var:
Smerte intensitet: VAS skala, BPI, McGill Pain Questionaire og ÖMPSQ

Funktionsevne: Roland-Morris, BPI, SBT og ÖMPSQ

"Negativ affekt": VAS, Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, SBT, ÖMPSQ og OSPRO-YF

"Fear-avoidance": Fear Avoidance Beliefs Questionaire, Tampa Scale of Kinesiophobia, SBT, ÖMPSQ og OSPRO-YF

"Resilience": Pain Resilience Scale, OSPRO-YF, Pain Self-efficacy Questionaire

"Health behavior": Alkohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), Pittsburgh Sleep Quality Index og ÖMPSQ


Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com