Prediktive målinger til "kroniske" LBP tilstande

Kronisk low back pain (LBP) er en almindelig og omkostningstung muskuloskeletal smertetilstand. Surveys har vist at livstids prevalensen af LBP er større end 80 % i den voksne befolkning. LBP vil forsvinde igen hos majoriteten af patienterne før det bliver stemplet som kronisk (smerter længere tid end 6 måneder).

Denne "viewpoint" artikel giver bud på prediktive modeller for kroniske" LBP tilstande.

De anbefalede test for low back pain "predictive batteries" var:
Smerte intensitet: VAS skala, BPI, McGill Pain Questionaire og ÖMPSQ

Funktionsevne: Roland-Morris, BPI, SBT og ÖMPSQ

"Negativ affekt": VAS, Beck Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, SBT, ÖMPSQ og OSPRO-YF

"Fear-avoidance": Fear Avoidance Beliefs Questionaire, Tampa Scale of Kinesiophobia, SBT, ÖMPSQ og OSPRO-YF

"Resilience": Pain Resilience Scale, OSPRO-YF, Pain Self-efficacy Questionaire

"Health behavior": Alkohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), Pittsburgh Sleep Quality Index og ÖMPSQ


Resumé: Michael Smærup

Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com