Ikke specifik low back pain

​I nærværende studie blev der søgt i Cochrane Library og PubMed efter artikler omhandlende risikofaktorer ift LBP. Studietyper der blev søgt efter var systematiske reviews baseret på kohorte studier.


Der blev i studiet oplistet differential diagnoser til LBP og "red flags" - det bliver blandt andet nævnt problemet med falsk positive svar hvor der i et Australsk studie viste sig at 80% af patienter med akut LBP havde mindst et rødt flag men hvor kun 1 % havde en alvorligt medicinsk sygdom.


Derudover bliver der oplistet "alerting clinical features" som klinikeren skal være opmærksom på: Cancer, vertebral infection, cauda equina syndrom, vertebral kompressions brud, "axial spondyloarthritis", radikulære smerter og spinal kanal stenose.


Selvom patient uddannelse kan være effektivt ift outcome såsom "tilbagevenden til arbejde" og "generel følelse af helbredelse"...........får mange patienter ikke denne uddannelse af praktiserende læge


Traditionelt set var sengeleje anbefalet til akutte LBP patienter, men i dag ser man det helst undgået. Patienten skal bebeholde deres normale aktivitetsniveau og hvis muligt komme tilbage til arbejde.


Pararacetamol er ineffektivt for akut LBP og ingen studier har desuden målt positiv effekt af opioder. Der er evidens for effekten af ikke-steroide antiinflammatorisk medicin (NSAID).

For kroniske LBP patienter er budskabet stort set det samme: Patientuddannelse er vigtig bl.a. for at forklare sygdomshistorie, motivere til at gøre noget ved problemet samt til at få patienten til at være fysisk aktiv og tilbagevenden til arbejde.For de kroniske LBP patienter er evidensen dog mere sparsom.


Artiklen slutter af med en række anbefalinger til "Non-pharmacological interventions for persistent non-specific low back pain" og henviser bl,a, til et Cochrane review omkring effekten af manuel terapi.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745712Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com