Ikke specifik low back pain

​I nærværende studie blev der søgt i Cochrane Library og PubMed efter artikler omhandlende risikofaktorer ift LBP. Studietyper der blev søgt efter var systematiske reviews baseret på kohorte studier.


Der blev i studiet oplistet differential diagnoser til LBP og "red flags" - det bliver blandt andet nævnt problemet med falsk positive svar hvor der i et Australsk studie viste sig at 80% af patienter med akut LBP havde mindst et rødt flag men hvor kun 1 % havde en alvorligt medicinsk sygdom.


Derudover bliver der oplistet "alerting clinical features" som klinikeren skal være opmærksom på: Cancer, vertebral infection, cauda equina syndrom, vertebral kompressions brud, "axial spondyloarthritis", radikulære smerter og spinal kanal stenose.


Selvom patient uddannelse kan være effektivt ift outcome såsom "tilbagevenden til arbejde" og "generel følelse af helbredelse"...........får mange patienter ikke denne uddannelse af praktiserende læge


Traditionelt set var sengeleje anbefalet til akutte LBP patienter, men i dag ser man det helst undgået. Patienten skal bebeholde deres normale aktivitetsniveau og hvis muligt komme tilbage til arbejde.


Pararacetamol er ineffektivt for akut LBP og ingen studier har desuden målt positiv effekt af opioder. Der er evidens for effekten af ikke-steroide antiinflammatorisk medicin (NSAID).

For kroniske LBP patienter er budskabet stort set det samme: Patientuddannelse er vigtig bl.a. for at forklare sygdomshistorie, motivere til at gøre noget ved problemet samt til at få patienten til at være fysisk aktiv og tilbagevenden til arbejde.For de kroniske LBP patienter er evidensen dog mere sparsom.


Artiklen slutter af med en række anbefalinger til "Non-pharmacological interventions for persistent non-specific low back pain" og henviser bl,a, til et Cochrane review omkring effekten af manuel terapi.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745712Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com