Forholdet mellem diagnostisk usikkerhed, smerterelateret skyld, humør og funktionsevne hos LBP patienter

For majoriteten af patienter kan det være vanskelig for klinikeren at finde en endelig grund til patientens low back pain, og patienten føler sig ofte usikre omkring diagnosen ledsaget af smerterelateret skyld

Forholdet mellem diagnostisk usikkerhed, smerterelateret skyld (guilt), humør og funktionsevne er ikke undersøgt

Dette studie testede 3 teoretiske modeller for at undersøge mulige sammenhænge mellem ovenstående faktorer. I model 1 blev følgende hypotese testet: Usikkerhed omkring diagnose korrelerer med smerterelateret skyld, som også vil korrelerer med depression, angst og funktionsevne. To alternative modeller blev testet: a) En sammenhæng fra depression og angst til skyld, fra skyld til usikkerhed omkring diagnose til funktionsevne; b) En model hvor depression og angst og usikkerhed omkring diagnose blev set i sammenhæng med skyld igen var set i sammenhæng med funktionsevne.

413 deltagere med kronisk LBP blev inkluderet.

Diagnostisk usikkerhed var associeret med skyld men kun i et moderat grad. Dårligt humør var også associeret med skyld.

Konklusionen var at smerterelateret skyld og diagnostisk usikkerhed er linket til funktionsevne og humør hos patienter med LBP. Smerterelateret skyld ser ud til at være af særlig betydning og fremtidig forskning bør fokusere på dette

Resumé: Michael Smærup
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com