Forholdet mellem diagnostisk usikkerhed, smerterelateret skyld, humør og funktionsevne hos LBP patienter

For majoriteten af patienter kan det være vanskelig for klinikeren at finde en endelig grund til patientens low back pain, og patienten føler sig ofte usikre omkring diagnosen ledsaget af smerterelateret skyld

Forholdet mellem diagnostisk usikkerhed, smerterelateret skyld (guilt), humør og funktionsevne er ikke undersøgt

Dette studie testede 3 teoretiske modeller for at undersøge mulige sammenhænge mellem ovenstående faktorer. I model 1 blev følgende hypotese testet: Usikkerhed omkring diagnose korrelerer med smerterelateret skyld, som også vil korrelerer med depression, angst og funktionsevne. To alternative modeller blev testet: a) En sammenhæng fra depression og angst til skyld, fra skyld til usikkerhed omkring diagnose til funktionsevne; b) En model hvor depression og angst og usikkerhed omkring diagnose blev set i sammenhæng med skyld igen var set i sammenhæng med funktionsevne.

413 deltagere med kronisk LBP blev inkluderet.

Diagnostisk usikkerhed var associeret med skyld men kun i et moderat grad. Dårligt humør var også associeret med skyld.

Konklusionen var at smerterelateret skyld og diagnostisk usikkerhed er linket til funktionsevne og humør hos patienter med LBP. Smerterelateret skyld ser ud til at være af særlig betydning og fremtidig forskning bør fokusere på dette

Resumé: Michael Smærup
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com