Kortvarig træning af Gluteus Maximus resulterer i øget motor cortex aktivitet

​Det er formodet at styrketræning og øvelsesterapi rettet mod Gluteus Maximus (GM) kan være vigtig i forhold til at behandle knæskader. Svind af hoftemuskulaturen og den lille repræsentation af området (GM) i motorcortex...synes at gøre det vigtigt at aktivere musklen før styrkeøvelser og bevægelse.

Nærværende studie ønskede at fastslå om et kort øvelsesprogram rettet mod GM kunne resultere i neuroplastiske forandringer i motor cortex.

12 raske individer blev undersøgt med "transcranial magnetic stimulation, motor evoked potentials (MEPs)" mens de lavede bro ("double-leg bridge") før og efter intervention med hjemmeøvelsesprogram.

Deltagerne lavede herefter hjemmeøvelsesprogram - ca. 1 time pr dag i 6 dage, som bestod af en øvelse rettet mod GM

Konklusionen var at kortvarig GM træning resulterede i en signifikant forøgelse i corticomotor aktivitet i (GM) området i motorcortex hos raske individer.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981714


Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com