Kortvarig træning af Gluteus Maximus resulterer i øget motor cortex aktivitet

​Det er formodet at styrketræning og øvelsesterapi rettet mod Gluteus Maximus (GM) kan være vigtig i forhold til at behandle knæskader. Svind af hoftemuskulaturen og den lille repræsentation af området (GM) i motorcortex...synes at gøre det vigtigt at aktivere musklen før styrkeøvelser og bevægelse.

Nærværende studie ønskede at fastslå om et kort øvelsesprogram rettet mod GM kunne resultere i neuroplastiske forandringer i motor cortex.

12 raske individer blev undersøgt med "transcranial magnetic stimulation, motor evoked potentials (MEPs)" mens de lavede bro ("double-leg bridge") før og efter intervention med hjemmeøvelsesprogram.

Deltagerne lavede herefter hjemmeøvelsesprogram - ca. 1 time pr dag i 6 dage, som bestod af en øvelse rettet mod GM

Konklusionen var at kortvarig GM træning resulterede i en signifikant forøgelse i corticomotor aktivitet i (GM) området i motorcortex hos raske individer.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981714


Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com