Kortvarig træning af Gluteus Maximus resulterer i øget motor cortex aktivitet

​Det er formodet at styrketræning og øvelsesterapi rettet mod Gluteus Maximus (GM) kan være vigtig i forhold til at behandle knæskader. Svind af hoftemuskulaturen og den lille repræsentation af området (GM) i motorcortex...synes at gøre det vigtigt at aktivere musklen før styrkeøvelser og bevægelse.

Nærværende studie ønskede at fastslå om et kort øvelsesprogram rettet mod GM kunne resultere i neuroplastiske forandringer i motor cortex.

12 raske individer blev undersøgt med "transcranial magnetic stimulation, motor evoked potentials (MEPs)" mens de lavede bro ("double-leg bridge") før og efter intervention med hjemmeøvelsesprogram.

Deltagerne lavede herefter hjemmeøvelsesprogram - ca. 1 time pr dag i 6 dage, som bestod af en øvelse rettet mod GM

Konklusionen var at kortvarig GM træning resulterede i en signifikant forøgelse i corticomotor aktivitet i (GM) området i motorcortex hos raske individer.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981714


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com