Er der sammenhæng mellem Self-efficacy, BMI og smerte intensitet i forhold til udførelsen af fysiske test hos borgere med knæ osteoartritis?

​Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem Pain Self-efficacy (PSE), Function Self-Efficacy, Body Mass Index (BMI), varighed af knæ osteoartritis og smerte intensitet i forhold til udførelsen af følgende fysiske test: Stair Task Test, Timed Up-and-Go (TUG) og 20 Meter gang test.

Derudover var formålet at undersøge korrelationer i variable ift individer med unilateral knæ osteoartritis.

51 deltagere med en gennemsnitsalder på 52 år (22 mænd og 29 kvinder) deltog i undersøgelsen - alle med unilateral knæ osteoartritis.

Designet var et tværsnitsstudie. Deltagere havde ikke været udsat for kirurgi og havde ingen hofte eller spinal artritis eller muskuloskeltale problemer fra ryg, hofte eller ankel

Resultatet:
Pain self-efficacy og Function self-efficacy korrelerede signifikant med de fysiske test. Smerteintensitet, varighed af knæ osteoartritis og BMI havde signifikant betydning for scoren på de fysiske test.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Do+self-efficacy%2C+body+mass+index%2C+duration+of+onset+and+pain+intensity+determine+performance+on+selected+physical+tasks+in+individuals+with+unilateral+knee+osteoarthritis%3F


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com