Er maksimal styrke træning er mere effektivt end "standart rehabilitering" til borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik?

​Formålet med studiet var at undersøge om maksimal styrke træning (MST) er mere effektivt i forhold til at øge muskelstyrke end "standart rehabilitering" (SR) hos borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik

41 individer under 75 år med total knæ alloplastik blev inkluderet i dette RCT studie.
Deltagerne blev randomiseret til superviseret MST 3 gange ugentligt i 8 uger + fysioterapi 1 gange/ugentligt ELLER til SR inkluderende fysioterapi/telefon kontakt 1 gang pr uge.

Outcome var max styrke i benpres og knæekstension, og 6 minutters gang test, hvilket blev målt preoperativt samt 7 dage, 10 uger og 12 måneder efter OP.

Resultatet var at MST gruppen forbedrede sig i benpres med 37% og 43% i knæekstension ved 10 ugers follow-up og forbedringen var højere end i SR gruppen (p =<0.001).

Konklusionen var at deltagere som modtog MST oplevede større forbedring i benpres og knæekstention sammenlignet med deltagere som modtog SR. Forskellen i muskelstyrke blev fastholdt indtil 12 måneders follow-up. Der blev ikke fundet forskelle målt med 6 minutters gang test.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randomized+controlled+trial+of+maximal+strength+training+vs+standard+rehabilitation+following+total+knee+arthroplasty.Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com