Er maksimal styrke træning er mere effektivt end "standart rehabilitering" til borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik?

​Formålet med studiet var at undersøge om maksimal styrke træning (MST) er mere effektivt i forhold til at øge muskelstyrke end "standart rehabilitering" (SR) hos borgere som har fået foretaget total knæ alloplastik

41 individer under 75 år med total knæ alloplastik blev inkluderet i dette RCT studie.
Deltagerne blev randomiseret til superviseret MST 3 gange ugentligt i 8 uger + fysioterapi 1 gange/ugentligt ELLER til SR inkluderende fysioterapi/telefon kontakt 1 gang pr uge.

Outcome var max styrke i benpres og knæekstension, og 6 minutters gang test, hvilket blev målt preoperativt samt 7 dage, 10 uger og 12 måneder efter OP.

Resultatet var at MST gruppen forbedrede sig i benpres med 37% og 43% i knæekstension ved 10 ugers follow-up og forbedringen var højere end i SR gruppen (p =<0.001).

Konklusionen var at deltagere som modtog MST oplevede større forbedring i benpres og knæekstention sammenlignet med deltagere som modtog SR. Forskellen i muskelstyrke blev fastholdt indtil 12 måneders follow-up. Der blev ikke fundet forskelle målt med 6 minutters gang test.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randomized+controlled+trial+of+maximal+strength+training+vs+standard+rehabilitation+following+total+knee+arthroplasty.Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com