EMG muskel aktivitet i fire forskellige "planke" stillinger.

​Formålet med dette studie var at sammenligne EMG muskel aktivitet i fire forskellige "planke" stillinger.

Der blev målt på følgende muskler: Iliocostalis lumborum, longissimus thoracis, Lumbar miltifidus, rectus abdominis, external obliqus, internal oblique, serratus anterior, lattissimus dorsi, haser og glut max.

13 mænd og 13 kvinder lavede fremliggende planke på gulv (PPOF), fremliggende planke på bold (PPOB), fremliggende planke på bold med hofte ekstension (PPHE) samt "stir-the-pot on ball" (STP) (øvelse hvor man i fremliggende planke har arme og albuer på bold og laver cirklende bevægelser med ryggen i ro.

Under STP viste Rectus abdominis, External obliqus og Internal Oblique høj EMG. Under PPHE viste Glut max, Haser, External obliqus, internal obliqus og lumbar miltifidus meget høj EMG og to muskler (Rectus abdominis og Serratus anterior) høj EMG.

Konklusionen var at STP og PPHE øvelser er effektive til at aktivere Rectus abdominis, External oblique, Internal oblique og Serratus Anterior og derfor med fordel kan tænkes ind i muskelstyrketræning.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnitudes+of+muscle+activation+of+spine+stabilizers+in+healthy+adults+during+prone+on+elbow+planking+exercises+with+and+without+a+fitness+ball.Behandling af akut eller vedvarende ikke-specifik LBP.
Behandling af akut eller vedvarende ikke-specifik LBP.
Læs hele nyheden
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com