Overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy og ortopædiske special test hos patienter med skulder problemer

Formålet med dette studie var at undersøge overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) klassifikationer og ortopædiske special test (OSTs) hos patienter med skulder problemer

En international gruppe af MDT klinikere rekrutterede 105 patienter med skulder problemer. Tre meget anvendte OSTs blev anvendt - Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test. Kappa statistik blev anvendt til at fastslå overensstemmelsen mellem OST resultater og for hver af MDT klassifikationerne.

Resultatet var at de generelle Kappa værdier for Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test var henholdsvis 0.28, 0.28 og 0.29. Den største grad af overensstemmelse var mellem Articular Dysfunction og Empty Can test (0.84). For Skulder Derangements var der ingen overensstemmelse mellem nogen af OSTs.

Der manglende overensstemmelse når OSTs blev testet ift MDT Derangement klassifikation sammenlignet de andre MDT klassifikationer. Derangement klassifikationen var skyld i den lave generelle overensstemmelse mellem OSTs og MDT klassifikationer i dette studie.

Resumé: Michael Smærup


​http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30150-9/fulltext
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com