Overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy og ortopædiske special test hos patienter med skulder problemer

Formålet med dette studie var at undersøge overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) klassifikationer og ortopædiske special test (OSTs) hos patienter med skulder problemer

En international gruppe af MDT klinikere rekrutterede 105 patienter med skulder problemer. Tre meget anvendte OSTs blev anvendt - Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test. Kappa statistik blev anvendt til at fastslå overensstemmelsen mellem OST resultater og for hver af MDT klassifikationerne.

Resultatet var at de generelle Kappa værdier for Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test var henholdsvis 0.28, 0.28 og 0.29. Den største grad af overensstemmelse var mellem Articular Dysfunction og Empty Can test (0.84). For Skulder Derangements var der ingen overensstemmelse mellem nogen af OSTs.

Der manglende overensstemmelse når OSTs blev testet ift MDT Derangement klassifikation sammenlignet de andre MDT klassifikationer. Derangement klassifikationen var skyld i den lave generelle overensstemmelse mellem OSTs og MDT klassifikationer i dette studie.

Resumé: Michael Smærup


​http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30150-9/fulltext




Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com