Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy og ortopædiske special test hos patienter med skulder problemer

Formålet med dette studie var at undersøge overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) klassifikationer og ortopædiske special test (OSTs) hos patienter med skulder problemer

En international gruppe af MDT klinikere rekrutterede 105 patienter med skulder problemer. Tre meget anvendte OSTs blev anvendt - Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test. Kappa statistik blev anvendt til at fastslå overensstemmelsen mellem OST resultater og for hver af MDT klassifikationerne.

Resultatet var at de generelle Kappa værdier for Empty Can, Hawkins-Kennedy og Speed´s test var henholdsvis 0.28, 0.28 og 0.29. Den største grad af overensstemmelse var mellem Articular Dysfunction og Empty Can test (0.84). For Skulder Derangements var der ingen overensstemmelse mellem nogen af OSTs.

Der manglende overensstemmelse når OSTs blev testet ift MDT Derangement klassifikation sammenlignet de andre MDT klassifikationer. Derangement klassifikationen var skyld i den lave generelle overensstemmelse mellem OSTs og MDT klassifikationer i dette studie.

Resumé: Michael Smærup


​http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30150-9/fulltext
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com