Kirurgi vs konservativ intervention af akut akillessene ruptur

​Dette review (over eksisterende metaanalyser) undersøgte kirurgi vs konservativ intervention af akut akillessene ruptur

RCT studier blev inkluderet og to uafhængige forfattere evaluere kvaliteten af data.
9 metaanalyser blev inkluderet. Median scoren af kvaliteten af evidensen målt med AMSTAR var 7 (mellem 5 og 10).

Resultatet var at når funktionel rehabilitering blev brugt, var konservativ intervention lige så effektiv som kirurgi målt på incidens af re-ruptur, bevægelighed, fylde af akillessene og funktionelle outcome....når der blev set på incidensen af andre komplikationer. Når funktionel rehabilitering ikke var en del af behandlingen, kunne konservativ intervention signifikant øge re-ruptur raten.

Konklusionen var at konservative interventioner måske skal fortrækkes ved akut akillessene ruptur hos klinikker som tilbyder funktionel rehabilitering fordi det viser sig at der er en

 lavere risiko for andre komplikationer (ved re-ruptur) sammenlignet med kirurgi. Derudover skal det overvejes om kirurgi skal foretrækkes hvor der ikke kan tilbydes funktionel rehabilitering.


Resume: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4912260/Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com